برند یاخته فن آور اصفهان (viva-cell)

نمایش 1 محصول از 1 محصول
نمایش 1 محصول از 1 محصول
  • مجموعه یاخته با دستیابی به فرمولاسیون جدید توانسته با مزایای زیر در وقت وهزینه همکاران محترم بخصوص در بخش pathology صرفه جویی کرده و سیتولوژی را با تکیه برعلوم سلولی و مولکولی تقویت کند