• برند فوق  ابتدا در سال 1940 برای تولید و توزیع سرنگ پلاستیکی تاسیس شد. پس از آن، به عنوان یک “تولیدکننده تجهیزات جامع پزشکی”، اقدام به تولید محصولات متنوعی تجهیزات پزشکی از جمله پمپ های سرنگ و تزریق سرم نمود.