درباره برند

این برند در ابتدای سال 1394 با هدف ارائه خدمات سلامت روان ارتقاعملکرد و برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی و اندیشه‌ای نو برای تغییر آغاز به فعالیت نمود.
با توجه به سوابق موسس این مجموعه در همکاری‌های علمی و سازمانی با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آغاز فعالیت با دانشگاه‌های دولتی و رسمی کشور از جمله دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و چندین دانشگاه مظرح سطح کشور در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی در حوزه علوم اعصاب شناختی و ارتقائ عملکرد انسان همکاری نمود.

این موسسه تاکنون بیش از 80 دوره آموزشی با مجوز رسمی سامانه آموزش مداوم کشور و همکاری سازمان محترم نظام پزشکی برگزار نموده است.
از دیگر افتخارات این موسسه همکاری با انجمن‌های علمی و تخصصی از جمله انجمن علمی کاردرمانی ایران، انجمن علوم اعصاب ایران، انجمن علوم و فناوری‌های شناختی می‌باشد که حاصل این همکاری‌های علمی و اجرایی برگزاری بیستیمن کنگره کاردرمانی ایران با اسپانسر علمی و اجرایی این موسسه، همکاری در برگزاری اولین هفته آگاهی از مغز با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی ریاست جمهوری و سمینارها و سمپوزیوم‌های متعددی بوده است.
این شرکت از جمله مراکز پیشرو در حوزه مشاوره تخصصی در ارتقاء عملکرد ورزشی ورزشکاران حرفه‌ای می‌باشد که در طی مدت فعالیت خود نیز همکاری‌های مستمری با باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات داشته است و درزمینه برگزاری سمینارهای تخصصی برای کادر و مربیان باشگاه و نیز سنجش روانی و پیکری ورزشکاران فعالیت داشته است.

این موسسه از ابتدای فعالیت خود با مراکز درمانی، سراهای محله شهرداری مناطق 22 گانه تهران، مدارس پایه‌های مختلف تحصیلی در حوزه برگزاری دوره‌های آموزشی والدین، غربالگری تخصصی کودکان و اختلالات دوران کودکی وهمکاری داشته است.
در حال حاضر این موسسه با راه‌اندازی بزرگترین مرکز توانبخشی جسمی حرکتی با امکانات ویژه و کادری مجرب و گرد هم‌آیی متخصصین مختلف در حیطه‌های علوم اعصاب شناختی، کادرمانی و توانبخشی، علوم ورزشی و اصلاح حرکتی، آسیب‌های ورزشی، تغذیه و رژیم درمانی‌، مشاوره و روانشناسی اقدام به همکاری با موسسات و سازمانهای مختلف نموده است.