• برند microshid عرضه کننده تمام محلول های ضد عفونی کننده در سراسر کشور می باشد