کمپانی آلمانی مدی هانی | Medihoney | ، تولید کننده برتر محصولات مراقبت از زخم با استفاده از عسل مانوکا می باشد

که در راستای بهبود انواع زخم ها فعالیت کرده و محصولاتی با کیفیت بالا تولید می کند