• برند فوق با25 سال سابقه در تولید انواع گن طبی موفق به دریافت رتبه تچهیزات پزشکی کلاس 1 از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گردیده است.