درباره برند

این شرکت فعالیت خود را از سال 1384 در زمینه تولید محصولات یکبار مصرف استریل آزمایشگاهی آغاز و تلاش نموده است تا آغازگر فصل جدیدی درصنعت تولید تجهیزات یکبارمصرف پزشکی و آزمایشگاهی باشد وبا رعایت اصول احترام به کیفیت جهت دستیابی به استانداردها، احترام به تعهدات و تحویل به موقع کالا و تاکید بر‌اصل مشتری مداری وتوجه ویژه به پایداری ارتباط بامشتری، بتواند رضایت مشتریان خود را فراهم نمایند و همچنین مشتاق به گفتگو و همفکری با مشتریان بوده، روابط ماندگار را ارج نهاده و امیدوار است بتواند ازاین طریق خدمتی قابل قبول به جامعه محترم آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی سراسر کشور ارائه نماید.