برند بیومدیکال (biomedical-instruments)

نمایش 1 محصول از 1 محصول
نمایش 1 محصول از 1 محصول
برند فوق تأسیس در سال 1993 ، ابزارهای زیست پزشکی (BI) به طور مداوم محصولات تشخیصی و مانیتورینگ قلبی را ارائه داده است.