قیچی لوزه

نمایش 6 محصول از 6 محصول
نمایش 6 محصول از 6 محصول
قیچی جراحی لوزه متزنبام Metzenbaum
کد MEY-24704

قیچی جراحی لوزه متزنبام Metzenbaum

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی لوزه دین مدل دندانه دار Dean
کد MEY-24705

قیچی جراحی لوزه دین مدل دندانه دار Dean

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی لوزه بوچر مدل خمیده Bottcher
کد MEY-24706

قیچی جراحی لوزه بوچر مدل خمیده Bottcher

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی لوزه گوود مدل Good
کد MEY-25559

قیچی جراحی لوزه گوود مدل Good

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی لوزه|پرینس مدل Prince
کد MEY-25560

قیچی جراحی لوزه|پرینس مدل Prince

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی لوزه دین مدل ساده و دندانه دار
کد MEY-26169

قیچی لوزه دین مدل ساده و دندانه دار

استعلام قیمت با ثبت درخواست