پنس لوزه

نمایش 11 محصول از 11 محصول
نمایش 11 محصول از 11 محصول
پنس لوزه گیر 3 شاخ بالانژور مدل خمیده-Ballenger
کد MEY-24717

پنس لوزه گیر 3 شاخ بالانژور مدل خمیده-Ballenger

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس لوزه گیر بلومک مدل Blohmke
کد MEY-24719

پنس لوزه گیر بلومک مدل Blohmke

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس لوزه-اشناید مدل Schnidt
کد MEY-25458

پنس لوزه-اشناید مدل Schnidt

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس لوزه-اشناید(بوچر) مدل (Schnidt(Boettcher
کد MEY-25459

پنس لوزه-اشناید(بوچر) مدل (Schnidt(Boettcher

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس لوزه-اشناید(ساوتل) مدل (Schnidt(Sawtell
کد MEY-25460

پنس لوزه-اشناید(ساوتل) مدل (Schnidt(Sawtell

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس لوزه-نگوس مدل Negus
کد MEY-25461

پنس لوزه-نگوس مدل Negus

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس لوزه-ویت مدل White
کد MEY-25462

پنس لوزه-ویت مدل White

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس لوزه-آلیس-کواکلی مدل مستقیم|خمیده|خمیده 90 درجه
کد MEY-25463

پنس لوزه-آلیس-کواکلی مدل مستقیم|خمیده|خمیده 90 درجه

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس لوزه-آلیس مدل Allis-خمیده
کد MEY-25464

پنس لوزه-آلیس مدل Allis-خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس لوزه-میکوایز مدل Mikulicz
کد MEY-25465

پنس لوزه-میکوایز مدل Mikulicz

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس لوزه-بلومک مدل Blohmke
کد MEY-25466

پنس لوزه-بلومک مدل Blohmke

استعلام قیمت با ثبت درخواست

پنس لوزه (tonsil clamp)