پنس روده

نمایش 13 محصول از 13 محصول
نمایش 13 محصول از 13 محصول
پنس معده-لان مدل مستقیم و خمیده
کد MEY-24695

پنس معده-لان مدل مستقیم و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس آپاندکتومی زویفل مدل دبل اکشن | Zweifel
کد MEY-25343

پنس آپاندکتومی زویفل مدل دبل اکشن | Zweifel

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس روده مایو روبسون مدل انعطاف پذیر|مستقیم و خمیده
کد MEY-25345

پنس روده مایو روبسون مدل انعطاف پذیر|مستقیم و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس روده بیبی دوین مدل انعطاف پذیر|مستقیم و خمیده
کد MEY-25346

پنس روده بیبی دوین مدل انعطاف پذیر|مستقیم و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس روده شیار کج مستقیم و خمیده انعطاف پذیر دوین
کد MEY-25347

پنس روده شیار کج مستقیم و خمیده انعطاف پذیر دوین

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس روده کوخر مدل انعطاف پذیر مستقیم Kocher
کد MEY-25350

پنس روده کوخر مدل انعطاف پذیر مستقیم Kocher

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس روده کوخرآتروماتیک مدل مستقیم و خمیده
کد MEY-25351

پنس روده کوخرآتروماتیک مدل مستقیم و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس روده کوخر مدل شیار عمودی مستقیم و خمیده
کد MEY-25352

پنس روده کوخر مدل شیار عمودی مستقیم و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس روده شودر مدل مستقیم و خمیده
کد MEY-25353

پنس روده شودر مدل مستقیم و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس روده|شودر آتروما مدل مستقیم و خمیده
کد MEY-25354

پنس روده|شودر آتروما مدل مستقیم و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس روده و معده نوباوم مدل NuBbaum مستقیم و خمیده
کد MEY-25355

پنس روده و معده نوباوم مدل NuBbaum مستقیم و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست

پنس روده ( INTESTINAL Forceps ) و پنس معده