پنس هموروئید

نمایش 8 محصول از 8 محصول
نمایش 8 محصول از 8 محصول
پنس هموروئید دمارتل مدل DeMartel
کد MEY-25379

پنس هموروئید دمارتل مدل DeMartel

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموروئید دمارتل ویلت مدل (DeMartel(Willett
کد MEY-25380

پنس هموروئید دمارتل ویلت مدل (DeMartel(Willett

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموروئید پرات مدل Pratt
کد MEY-25381

پنس هموروئید پرات مدل Pratt

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموروئید-فرگوسن مدل مستقیم-Fergusson
کد MEY-25382

پنس هموروئید-فرگوسن مدل مستقیم-Fergusson

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموروئید-مکگیونی مدل سرکج-Mcgivney
کد MEY-25383

پنس هموروئید-مکگیونی مدل سرکج-Mcgivney

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموروئید-لوئر مدل Luer
کد MEY-25384

پنس هموروئید-لوئر مدل Luer

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموروئید گای مدل مثلثی Guy
کد MEY-25385

پنس هموروئید گای مدل مثلثی Guy

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پنس هموروئید|کولین مدل Collin
کد MEY-25386

پنس هموروئید|کولین مدل Collin

استعلام قیمت با ثبت درخواست

پنس هموروئید ( Hemorrhoid clamp )