فیلترهای اعمال شده :
برندها
محدوده قیمت کالا
هتلینگ
تخت پزشکی
ترالی
تجهیزات پزشکی عمومی
لوازم مصرفی پزشکی و بیمارستانی
پله کنار تخت
ترالی حمل
ترالی لگن
تخت بستری
تخت معاینه
تخت ژنیکولوژی
تخت چهار موتوره
انواع پنس
جراحی لوزه
کمد و کابینت پزشکی
دستگاه نوار قلب

ثبت درخواست قیمت  

×
لطفا شماره خود را برای درخواست قیمت ثبت کنید